محمدحسن جاویدی | ۴ آبان ۱۳۹۶ | بخش: مدیریت و آینده پژوهی

مؤلفه های فرماندهی شهید چمران در تعامل با زیرمجموعه

متن پیش رو، چکیده مقاله ارسالی بنده با عنوان «مؤلفه های فرماندهی شهید چمران در تعامل با زیرمجموعه» به همایش بزرگداشت شهید چمران(۱۳۹۶) می باشد:

چمران

چکیده

نقش فرماندهی در هر موقعیتی به‌ویژه در شرایط جنگ بسیار مهم و کارساز است، اما فرمانده به تنهایی و بدون زیرمجموعه فاقد کارایی است. از سوی دیگر، تعامل با زیرمجموعه نیز، فقط فرمان دادن نیست، بلکه جوهر فرماندهی، رهبری است. یک فرمانده اسلامی ضمن انجام مأموریت‌ها، زیرمجموعه خود را رهبری کرده و فکر و جان آنها را مانند جسم آنها هدایت می‌نماید.

شهید دکتر مصطفی چمران، یک نمونه عالی از فرماندهی اسلامی است که در عرصه‌های مختلفی در لبنان و ایران به فرماندهی پرداخت و در زمینه تعامل با زیرمجموعه خود، الگویی تمام عیار شناخته می‌شود. لذا این پژوهش در پی آن است که مؤلفه‌های فرماندهی شهید چمران را در تعامل با زیرمجموعه بررسی و تحلیل کند. در واقع این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این سوال است که تعامل شهید چمران با زیرمجموعه‌های خود چگونه بوده و مؤلفه‌های فرماندهی ایشان در این رابطه چیست؟ در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده شده و داده‌ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مورد تحلیل قرار می­گیرند.

با احصاء مؤلفه‌های فرماندهی شهید چمران در تعامل با زیرمجموعه، این مؤلفه‌ها را می‌توان در چهار بخش تحلیل و بررسی نمود؛ ۱٫ تعلیم و تربیت؛ که شامل پنج مؤلفه تقویت نیروی ایمان، توجه دادن به ارزش‌های الهی، اهمیت به آموزش زیرمجموعه، پرورش روحیه تسلیم در برابر اراده الهی و ایفای نقش الگویی برای زیر مجموعه می‌باشد. ۲٫ انگیزش؛ شامل دو مؤلفه حفظ و تقویت انگیزه و ایجاد آرامش و امید به آینده. ۳٫ نفوذ در قلوب؛ شامل دو مؤلفه صمیمیت با زیرمجموعه و جذب حداکثری و دفع حداقلی. ۴٫ تکریم زیرمجموعه؛ که شامل پنج مؤلفه اولویت‌دهی به منافع زیرمجموعه، اهمیت به سلامت و ایمنی زیرمجموعه، رعایت ادب و عدم تندخویی، آسان‌گیری و گذشت از اشتباهات و رعایت عدالت می‌باشد.

کلیدواژگان: شهید چمران، فرماندهی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، مدیریت اسلامی، فرماندهی اسلامی

فرم ارسال دیدگاه