پست ها برچسب خورده با ’فرماندهی اسلامی

متن پیش رو، چکیده مقاله ارسالی بنده با عنوان «مؤلفه های فرماندهی شهید چمران در تعامل با زیرمجموعه» به همایش بزرگداشت شهید چمران(1396) می...