پست ها برچسب خورده با ’همدلی در اسلام

همدلی (Empathy)، توانایی آگاه بودن و درک احساسات و دنیای دیگران و ارزش دادن به آن تعریف می شود. به عبارت ساده تر، همدلی توانایی درك دنيا از ديدگاه...